بی‌تی‌اس، سوپرام، ردولوت، بلک‌پینک و... در چارت Billboard World Albums + حضور بی‌تی‌اس در ۶ رتبه‌ی این چارت.🎷چارت بیلبورد برای هفته‌ی منتهی به ۲۲ فوریه منتشر شد.✨


بی‌تی‌اس با وجودِ آلبوم جدیدی که در پیش داره ولی همچنان در ۶ رتبه‌ی چارت World Album خودنمایی میکنه.💠


آلـبومِ های #BTS من جمله “Love Yourself: Answer” و “Map of the Soul: Persona” به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند. آلـبومِ “You Never Walk Alone” و به جایگاه هفتـم صعود کرد و آلـبومِ “BTS WORLD” به جایـگاه نهـم دست یافت.‌ همچنین آلبوم‌هایِ “Love Yourself: Tear” و “Love Yourself: Her" به ترتیب با رتبه‌های سیـزدهم و چهاردهـم دوباره وارد چارت شدند.🔥


آلـبومِ “SuperM: The 1st Mini Album” از پسرای #SuperM با رتبه‌ی سـوم در چارت حضور دارند و آلبـومِ “The ReVe Festival: Finale” از دخترای #RedVelvet در جایگاه پنجـُم قرار گرفتند.☄️


آلبـومِ “Kill This Love” از #BlackPink به جایگاه دوازدهـم صعود کرد و مینی آلبوم دخترای #Everglow به نـامِ “Reminiscence” به جایگاه پـانزدهم رسید.🌈