دبیوی سولو دونگهه عضو گروه سوپرجونیور با همکاری رپر Bewhy. 🐠👑🔥لی دونگهه، 15سال پس از دبیو با گروه Super Junior، حالا به صورت سولو نیز دبیو میکند.☄️


در 11فوریه، در گزارشی از سمت Star News اعلام شد که دونگهه قصد دارد اولین سینگل سولوی خود را در همین ماه منتشر کند. مدت کوتاهی پس از انتشار این گزارش، منبعی از سوی Lable Sj در پاسخ گفت:"دونگهه عضو گروه سوپرجونیور اولین سینگل سولوی خودش رو منتشر خواهد کرد. این کار یک سینگل دیجیتال خواهد بود و برای انتشار در اواخر ماه فوریه در نظر گرفته شده است."🌪💥


بر طبق گزارشات رسیده، این کار یک قطعه در ژانر بلد خواهد بود و بیشتر بر توانایی ووکال دونگهه تمرکز خواهد کرد.🎙


در تیزر (http://uupload.ir/files/234b_donghae-bewhy.jpeg) عکسی که اندکی قبل از سوی دونگهه برای این قطعه منتشر شد نام "Bewhy" رپر شناخته شده نیز به چشم خورده و مشخص شد که این ترک با عنوان "Harmony" و با همکاری او خواهد بود.💣


منتظر اخبار تکمیلی باشید.📣