نام دو هیون از x1 و لی جین وو عضو teen teen به مدرسه هنری هانلیم می روند. 🏫نام دو هیون عضو X1 و لی جین وو عضو TEEN TEEN به زودی دانش آموزان مدرسه هنری هانلیم می شوند. ❗️


در 3 دسامبر، آژانس نام دو هیون ضمن تایید این خبر به Newsen گفت:" نام دو هیون به عنوان دانش آموزی جدید به مدرسه هنری هانلیم می رود. او از سوی حوزه موسیقی پذیرفته شد." 🔅


در همین روز، منبعی از آژانس لی جین وو، کمپانی Marcoo، صحت خبر را تایید کرد. او به HeraldPOP گفت:" لی جین وو در مدرسه هنری هانلیم ثبت نام می کند." او نیز ظاهرا از طرف حوزه پخش و سرگدمی پذیرفته شده. 🔅


مدرسه هنری هانلیم، دبیرستانی هنریست که هرساله فقط 40 دانش آموز جدید را که از طرف حوزه ها و ادارات مختلف معرفی شده اند می پذیرد. این دبیرستان آرتیست ها و آیدل های زیادی را پرورش داده. نام دو هیون و لی جین وو که هردو متولد سال 2004 هستند، پایه اول دبیرستان خود را از سال 2020 آغاز می کنند. 🎉
(در کره جنوبی، مدارس از فصل بهار شروع می شوند )