تيفاني در برنامه ‘Running Man’ درباره علاقش به لس آنجلس و رفت و آمدهاي متعدد كيم جونگ كوك به لس آنجلس صحبت كرد.🌻
تيفاني، عضو گرلزجنريشن، علاقش رو نسبت به شهر لس آنجلس نشون داد و در برنامه ‘Running Man’ درباره بازديدهاي مداوم كيم جونگ كوك از اين شهر صحبت كرد.
در قسمتي از اين برنامه كه در تاريخ ٦ اكتبر پخش شد تيفاني در كنار هوانگ چي يول، بازيگر پارك يونا و مينا عضو گوگودان به عنوان مهمان حضور داشت. در ابتداي برنامه او درباره فعاليت هاش در لس آنجلس حرف زد و گفت كه در اونجا خونه خريده.
از او پرسيده شد كه تا حالا كيم جونگ كوك رو در لس آنجلس ديده يا نه (از اونجايي كه كيم جونگ كوك لس آنجلس رو وطن دومش ميدونه و رفت و آمدهاي مداومي به اونجا داره). تيفاني جواب داد:


"ما يه دوست صميمي مشترك داريم و از اين رو من از همه جاهايي كه كيم جونگ كوك اونجاها وقت ميگذرونه خبر دارم."😄


هاها به شوخي گفت:


"درباره دخترش صحبت نكن!"


و كيم جونگ كوك گفت:


"من دختري ندارم. به خاطر حرفاي هاها مردم واقعا ازم ميپرسند كه آيا دختري در لس آنجلس دارم يا نه!"😂


تيفاني هم گفت:


"مثل اينكه وقتي مياد لس آنجس با دوستاي مرد خودش كه ازش كوچكتر هستند وقت ميگذرونه."


تيفاني درباره آهنگ جديد و تور پيش روش گفت:


"من براي تهيه آهنگ ‘Run For Your Life’ با تهيه كننده آهنگ هاي ليدي گاگا همكاري كردم. اين آهنگ در تاريخ ١١ اكتبر منتشر ميشه. من ميخواستم با همه دست اندركاران برنامه قبل از شروع تورم ملاقاتي داشته باشم."❤️


تيفاني قراره طي تور ‘Magnetic Moon’ كه به زودي در همين ماه شروع ميشه در ١٨ شهر آمريكاي شمالي اجرا داشته باشه.🍃