آر ام، ليدر بي تي اس، بيست و پنج ساله شد و طرفدارا از طريق توييتر تولدش رو به خوبي جشن گرفتند.🎂آر ام، عضو بي تي اس، كه متولد روز ١٢ سپتامبر هست به سن بين المللي ٢٥ ساله شد و آرمي ها بدين مناسبت علاقشون رو به او در توييتر ابراز كردند و بهش تبريك گفتند.
هشتگ هاي متعددي به مناسبت تولد ليدر بي تي اس در توييتر ترند شد. در عرض كمتر از يك ساعت ٧ تا از ١٠ ترند برتر توييتر و ١٥ تا از ٢٠ تاي برتر متعلق به آر ام بود.👌🏻


ترند هاي برتر:


1. #HappyBirthdayNamjoon
2. #OurJooniverse
3. #MoonchildDay
5. #HappyBirthdayRM
6. Joonie
7. Kim Namjoon
10. #RMGalaxyDay


ساير ترندها در بين ٢٠ تاي برتر:


#NamjoonBirthday
#HappyRMday
#HappyNamjoonDay
#HappyNamuDay
#WeLiveSoWeLoveRM


ترندهاي برتر به كره اي:


"چه نامجون باشي، چه آر ام ما بهت اعتماد ميكنيم و دنبالت ميايم."


"نامجون عشق و مايه افتخار و شخصيت برتر براي آرمي هاست."


اعضاي بي تي اس نيز به نوبه خودشون تولد ليدرشون رو تبريك گفتند. كمي پس از نيمه شب #JHope (https://twitter.com/BTS_twt/status/1171807226844958727) در توييتر نوشت:


" تولد نامجون ما كه هميشه جاي خودش رو توي گوشي من داره مبارك."🌸


او چندين هشتگ درباره تولد آر ام اضافه كرد و نوشت:


"هشتگ هاي زيادي دربارت هست نامجون! اين قدرت آرمي هاست.
- دوست نامجون، هوبي."🌼


در ادامه #Suga (https://twitter.com/BTS_twt/status/1171812956201340928) تولد آر ام رو اينطور تبريك گفت:


"تولد ليدر ما مبارك."🌻


و هشتگ هاي 'نامجون، اين يونگي هيونگه'، 'نامجون تولدت مبارك' و 'تولد ليدر ما، نامجون، خيلي خيلي مبارك' رو اضافه كرد.🌹


آر ام (https://twitter.com/BTS_twt/status/1171808339308601344) با پست كردن عكس هايي از خودش بابت همه تبريك هاي تولد تشكر كرد و نوشت:


"متشكرم."🥰


تولد ليدر بي تي اس، نامجون، مبارك.🎂