سوپر ام لیدر خودشون رو انتخاب کردند . 🌈گروه تلفیقی جدید کمپانی‌‌اس‌ام ، سوپر ام ، در لایو اینستاگرام حضور پیدا کردند تا با طرفدارهاشون حرف بزنند و لیدر شون رو انتخاب کنند . 💫


در ۱۱ سپتامبر ، هفت عضو سوپرام ، تمین از شاینی ، بکهیون و کای از اکسو ، ته یونگ ، مارک ، تن و لوکاس از انسیتی در لایو حاضر شدند.


بعد از جواب دادند ، به یسری سوال ها ، سوپر ام ، موضوع اینکه چه کسی باید لیدرشون باشه رو وسط کشیدن .


بکهیون به سرعت اسم تمین رو اورد که تمین سریع گفت : " نه ، من شخصا فکرمیکنم عالی میشه اگر بکهیون لیدر بشه . این درسته که اگر به مدت زمان فعالیت هامون نگاه کنیم ، برای من بیشتر عه . ولی حتی تو شاینی هم ، من مکنه بودم . و از وقتی که ما باهم تمرین میکنیم ، من متوجه شدم که بکهیون به خوبی از اعضای گروه مراقبت میکنه . و من میتونم بهش به خوبی تکیه کنم .
حقیقتا ، به شخصه میخام درخواست کنم که بکهیون لیدر گروه شه . "😍


قبل از پیشنهاد دادن اینکه هر کس چه نقشی در گروه داشته باشه ،بکهیون با شوخی واکنش نشون داد و گفت :
" آه.. برای من لیدر شدن مهم نیست " ، اما هم کای هم تمین روی این موضوع که بکهیون درست ترین فرد برای لیدر شدنه نظر یکسانی داشتند و کای با اشاره به این موضوع گفت : " هم تو اکسو ، هم تو سوپر ام ، تو تاثیر زیادی تو جو گروه داری . "


و در اخر بحث ، بکهیون قبول کرد و گفت : " باشه ، پس تصمیم بر این شد که من لیدر شم . ممنونم . " 🌈