کمپانی لی جین هیوک اطلاعاتی از برنامه های پیش روی او منتشر کرد...

🌟 Lee Jin Hyuk’s Agency Shares Update On His Upcoming Plans


🌟 کمپانی TOP Media بیانیه ای مربوط به فعالیت های آینده ی لی جین هیوک عضو گروه UP10TION منتشر کرد.


🌟 متن بیانیه :
" سلام این پیام از طرف TOP Media است.


ما صمیمانه از تمامی طرفدارانی که از فعالیت های لی جین هیوک حمایت کردند تشکر میکنیم.


وقتی فن میتینگ جینهیوک برگزار شد بسیاری از طرفداران خارجی درخواست برگزتری فن میتینگ دادند.
بعد از مشورت با او تصمیم گرفتیم برای او موقعیتی فراهم کنیم تا از طریق فن میتینگ ها با طرفداران خارجی ارتباط برقرار کند.


کمپانی سخت تلاش میکند تا فعالیت های داخلی اش را پیگیری کند.
برای جبران حمایت های طرفداران خارج از کشور ما تصمیم گرفتیم تا فن میتینگ هایی که به روی فعالیت های داخلی اش اثر بدی نگذارد را برگزار کنیم.


درحال حاضر ما فن میتینگی در تایلند و فن میتینگی در تایوان در اکتبر تدارک دیدیم دیگر فن میتینگ ها هنوز تصمیم‌گیری و تأیید نشده اند.


همچنین بخاطر درخواست طرفدارانی که نتوانستند در فن میتینگ سئول حاضر شوند برنامه ی برگزاری فن میتینگ هایی در دیگر شهرهای کره را در دست داریم و بعدا اعلامش میکنیم.


ما فعالانه از لی جین هیوک حمایت میکنیم تا به راحتی بتواند عشق و علاقه ی طرفداران را جبران کند.
ما همیشه به پیشنهادات طرفداران توجه خواهیم کرد."