ادامه ی فعالیت های چویی بیونگ چان با حضورش در شوی ام نت به عنوان مهمان...

🌸 VICTON’s Choi Byung Chan To Resume Activities With Guest Appearance On Mnet Show


🌸 اعلام شده است که چویی بیونگ چان عضو گروه VICTON در حال فیلمبرداری برای ورایتی شوی ام نت به نام TMI News است.


🌸 در واکنش به خبرها کمپانی Play M Entertainment اعلام کرد:" چویی بیونگ چان در TMI News حضور خواهد داشت."


🌸 چویی بیونگ چان در Produce X 101 حضور داشت ولی بخاطر سلامتی اش 11 جولای از برنامه کناره گیری کرد.


🌸 در رابطه با سلامتی اش کمپانز اطمینان خاطر داد که وضعیت او بسیار بهبود پیدا کرده.