کامبک Longguo در پیش است...

🌟 Longguo Announces August Comeback


🌟 13 آگوست منبعی از طرف کمپانی Choon Entertainment اعلام کرد:" Longguo (کیم یونگ گوک) درحال حاضر درحال آماده شدن برای کامبکش در اواخر این ماه است. او در حال حاضر در آخرین مراحل ضبط این کامبک است."


🌟 این هنرمند ابتدا در فصل دوم پرودیوس 101 شناخته شد که با گروه پروژه ای JBJ دبیو کرد.