حمایت چندین سلبریتی و اعضای Girl's Generation از کنسرت سولوی تیفانی...

✨Girls’ Generation, Uhm Jung Hwa, Bora, And Apink’s Son Naeun Show Support For Tiffany At Her Solo Concert


✨تیفانی در کنسرت سولوی خود عشق زیادی از طرفداران و دوستان سلبریتی اش دریافت کرد.


✨سوم آگوستین خواننده کنسرت Open Hearts Eve in Seoul را در سالن Yes24 برگزار کرد.


✨بورا عکس هایی از خودش به همراه تیفانی در اتاق پرو آپلود کردو نوشت:" فانی ما! هیچ کلمه ای لازم نیست. ممنون به خاطر کنسرت خارق العاده!" تیفانی نیز در پاسخ به همراه یک قلب بنفش نوشت:" دوستت دارم."


✨خواننده و بازیگر اوم جونگ هوا عکسی از خودش به همراه بورا، اعضای Girl's Generation ، سویونگ، سوهیون و تیفانی پست کرد.


✨او نوشت:" کنسرت دیروز تیفانی تاثیر گزار بود. از Girl's Generation به تیفانی یانگ اون تونست عشق و رویاشو به آهنگ خودش تبدیل کنه. این اجرایی بود که من میتونستم، اعتماد به نفس، خوشحالی و امید مردمی که رویا دارن رو ببینم راه کار کردن به عنوان یک هنرمند سولوی زن شاید ترسناک باشه اما من تیفانی رو تشویق میکنم."
سویونگ نیز در کامنت نوشت:" دوستت دارم ارشد."


✨سویونگ نیز در استوری اینستاگرام خود ویدیویی گذاشت. او از لحظه ای که تیفانی کنسرت را با Magnetic Moon آغاز کرد و سوهیون که او را در کنارش تشویق میکرد فیلم گرفته بود.


✨این دو عضو Girl's Generation در کنار طرفداران با آهنگ Run Devil Run رقصیدند و با آهنگ های Into the New World و Light Up The Sky همخوانی کرده و طرفداران خوشحال کردند.


✨یک از اعضای Apink نیز،Son Naeun، حضور داشت که عکسی از خودش به همراه این هنرمند در استوری اینستاگرام گذاشت.


✨تیفانی سینگل دیجیتال جدید خود را به نام Magnetic Moon دوم آگوست منتشر کرد.