برای تزئیین شیرینی تان گل هایی زیبا با آناناس درست کنید

سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید تا خشک شود.


ابتدا میوه آناناس را برش بزنید


برای تزئیین شیرینی تان گل هایی زیبا با آناناس درست کنید


سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید تا خشک شود.


برای تزئیین شیرینی تان گل هایی زیبا با آناناس درست کنید

در این صورت شما یک گل زیبا خوراکی خواهید داشت.

برای تزئیین شیرینی تان گل هایی زیبا با آناناس درست کنید