طبق گزارش ها، تيم تهيه Flow Blow و Hui از پنتاگون آهنگى جديد براى Produce X 101 تهيه خواهند كرد.


🥁“Produce X 101” Final Mission To Reportedly Feature Song By PENTAGON’s Hui And Flow Blow


🥁طبق گزارش ها تيم تهيه Flow Blow و Hui عضو پنتاگون بار ديگر براى تهيه ى آهنگ Produce 101 با يكديگر همكارى خواهند كرد.


🥁آنها قبلا Never را براى دومين فصل شو تهيه كرده بودند و همچنين آهنگ هاى موفقى چون Energetic از واناوان و Shine از پنتاگون را تهيه كرده بودند.


🥁نماينده ى صنعت سرگرمى در ١١ جولاى گزارش كرد كه Hui و Flow Blow آهنگى رقصى براى ماموريت آخر Produce X 101 ساخته اند.


🥁در پاسخ به گزارش ها، منبعى از ام نت گفت:" ما نميتوانيم گزارش ها را تاييد كنيم. لطفا از طريق پخش به آن پى ببريد."


🥁قرار است Produce X 101 قسمت هاى آخرش را در ١٢ و ١٩ جولاى پخش كند.