کانگ دنیل با باز کردن وب سایت مرموزی طرفداران را هیجان زده کرد...

⚡️Kang Daniel Gets Fans Excited For Solo Debut By Launching Mysterious Countdown Website


⚡️کانگ دنیل برای دبیو سولوی خود توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.


⚡️یازدهم جولای کمپانی جدید کانگ دنیل KONNECT Entertainment وب سایت جدیدی با شمارش معکوس مرموزی ساخت. این وب سایت هیچ اطلاعات اضافه تری در اختیار طرفداران قرار نداده و کنجکاوی طرفداران که چه چیزی برایشان آماده شده است را برانگیخته است.


⚡️کانگ دنیل پس از تاسیس کمپانی خود، در ماه گذشته اعلام کرد كه در اواخر ماه جولاى دبیو سولو خواهد كرد و اخیرا فیلم برداری موزیک ویدیو را به اتمام رسانده است.