درخواست پلیس مبنی بر بازداشت پیش از موعد کانگ جی هوان...

🔴Update: Police Request Pretrial Detention Warrant For Kang Ji Hwan On Sexual Assault Allegations


🔴ایستگاه پلیس گوانگجی از استان گیونگجی یازدهم جولای اعلام کرد دادستانی درخواست حکم بازداشت پیش از موعد کانگ جی هوان را کرده است.


🔴بازداشت پیش از موعد اجازه نامه ای برای بازداشت متهم بیشتر از ۴۸ ساعت میباشد. این حکم بر این که اگر احتمالی برای فرار مظنون یا از بین بردن شواهد توسط او وجود داشته باشد، فرض شده است.


🔴دادستانی تصمیم میگیرد که حکم بازداشت پیش از موعد را ضبط کند یا خیر و دادگاه بر اعتبار حکم قضاوت خواهد کرد.


🔴بازیگر کانگ جی هوان دومین دور بازجویی پلیس را در ایستگاه پلیس Bundang واقع در سونگنام گذراند.


🔴دهم جولای پلیس سه ساعت، از ساعت ۶ تا ۹ شب درباره ادعاهای آزار جنسی که دو خانم کارمند او علیه اش کرده بودند، از او بازجویی کرد. او با حفظ موضع خود از اولین بازجویی گفت:" چون من مست بودم هیچ چیزی یادم نمیاد."


🔴با توجه به گزارش پلیس، تصمیم پس از درخواست حکم بازداشت پیش از موعد کانگ جی هوان در صبح ۱۱ جولای گرفته میشود.


🔴پیش از این در همین هفته به دنبال بازداشت کانگ جی هوان به جرم آزار جنسی، کمپانی او، Huayi Brothers Korea، اعلام کرد که همه فعالیت های برنامه ریزی شده برای او را به خاطر همکاری با تحقیقات پلیس لغو خواهد کرد. سریال در حال پخش او نیز Joseon Survival اعلام کرد قسمت این هفته آن و همچنین تکرار قسمت قبلی آن پخش نخواهد شد.