گروه هاى گاتسون، مونستا ايكس، انسيتى ١٢٧، مامامو، مومولند و... گواهى پلاتين دريافت كردند.

🔥GOT7, MONSTA X, NCT 127, MAMAMOO, MOMOLAND, And More Officially Certified Platinum By Gaon


🔥سال گذشته، انجمن صنعت محتواى موسيقى كره سيستم مدرك دهى جديدى براى فروش آلبوم، دانلود آهنگ و استريم آنلاين راه اندازى كرد. با شروع از آهنگ هايى كه از ١ ژانويه سال ٢٠١٨ منتشر شدند، چارت گائون به آلبوم هايى كه 250000 فروش داشتند گواهى پلاتين ميدهد درحاليكه به آهنگ هايى كه ١٠٠ ميليون استريم يا ٢.٥ ميليون دانلود داشتند گواهى پلاتين تعلق ميگيرد.


🔥در ١١ جولاى, چارت گائون اعلام كرد كه جديدترين مينى آلبوم گاتسون به نام Spinning Top: Between Security & Insecurity و سومين آلبوم استوديويى مونستا ايكس به نام Take.2: We Are Here و مينى آلبوم اخير انسيتى ١٢٧ به نام We Are Superhuman بعد از فروش 250,000 كپى گواهى پلاتين رسمى دريافت كردند.


🔥در اين حين، Starry Night از مامامو و BBoom BBoom از مومولند و Roller Coaster از چونگها و You از MeloMance در بخش دانلود بعد از گذشت از مرز ٢.٥ ميليون دانلود گواهى پلاتين دريافت كردند.


🔥در آخر، در بخش استريم، After You’ve Gone از MC the Max با ١٠٠ ميليون استريم گواهى پلاتين دريافت كرد، در حاليكه Every Day, Every Moment از Paul Kim گواهى دابل پلاتين با ٢٠٠ ميليون استريم دريافت كرد.