📌 خبر فورى 📌  كانگين از گروه سوپر جونيور جدا شد.

📌Breaking: Kangin Announces Departure From Super Junior


📌كانگين از گروه سوپر جونيور جدا ميشود.


📌در ١١ جولاى، كانگين اين پيام را در اينستاگرام خود نوشت:"


سلام. اين كانگين است. من براى اولين بار بعد از مدت طولانى با شما حرف ميزنم.


من براى به اشتراك گذاشتن اين خبر كه مثبت نيست ناراحت هستم ولى بعد از كلى فكر آن را پست كردم.


من الان نام "سوپر جونيور" كه مدت زيادى با من بوده است را رها ميكنم.


من هميشه از اعضاى گروه احساس عذرخواهى خواهم داشت.


من هميشه فكر ميكردم براى من درست است كه تصميمى را زودتر به جاى ديرتر بگيرم ولى فكر مردمى كه از من بدون هيچ قيد و شرطى حمايت كردند و اعضاى كمپانى مان دلم را ميشكست و پس نميتوانستم شجاعت آن را به آسانى پيدا كنم.


فكر كردم كه من نميتوانم هيچ تصميمى را به تنهايى بگيرم.


با اين وجود، در حاليكه ميديدم اعضاى گروه به خاطر مشكلات من چيز هايى كه نبايد تجربه ميكردند را تجربه كردند، فكر كردم كه اين نبايد بيشتر از اين به تاخير بيفتد.


بيشتر از هر چيز، من از الف ها كه براى ١٤ سال عشق و علاقه ى زياد خود را به من نشان دادند معذرت ميخواهم.


خيلى دير است، ولى نام سوپر جونيور را رها ميكنم و من در حاليكه به راهم ادامه ميدهم احساس ناراحتى و قدردانى را در قلبم خواهم داشت.


من ميخواهم كه واقعا قدردانى خودم را به اعضاى گروه و كمپانى كه تا آخر راه من را حمايت و درك كردند ابراز كنم.


من همچنين موفقيت سوپر جونيور را تشويق خواهم كرد.


ممنون!"


لينك مربوط به اين خبر:


https://www.instagram.com/p/Bzwyewinswr/