كنسرت ‘Love Yourself: Speak Yourself’ بي تي اس در استاديوم رز بول تبديل به پر درآمد ترين اجرا در اين استاديوم شد.👏🏻


بي تي اس ركورد فوق العاده ديگري رو از آن خودشون كردند.
بي تي اس در تاريخ هاي ٤ و ٥ مي كنسرت هايي كه بخشي از تور استاديومي ‘Love Yourself: Speak Yourself’ شون بود رو در استاديوم رز بول لس آنجلس برگزار كردند. اين دو كنسرت با كسب درآمدي ١٦/٦ ميليون دلاري حاصل از فروش بيش از ١١٣ هزار بليط همراه بود كه بي تي اس رو تبديل به پردرآمدترين اجرا در استاديوم رز بول در تاريخ اين استاديوم ميكنه.
اين ركورد سابقا در دست تيلور سوييفت و گروه U2 بود.
بيلبورد گزارش كرده كه بخش هايي از كنسرت كه در آمريكا برگزار شده با فروش ٢٩٩٧٧٠ بليط با درآمدي ٤٤ ميليون دلاري همراه بوده و از طريق كنسرت هاي سان پائولو، لندن و پاريس هم ٣٥ ميليون دلار كسب شده كه روي هم رفته اين تور رو با فروش ٦٠٦٤٠٩ بليط و درآمدي ٧٨/٩ ميليون دلاري تاريخ ساز ميكنه.👏🏻


مقصدهاي بعدي تور بي تي اس اوساكا و شيزوئوكا ژاپن در ماه جولاي هستند.