پلیس برای پرونده ی آزار جنسیِ کیم هیونگ جون پیشنهادِ قرار منع تعقیب داد ⚡️

در 11 ژوئن ، منبعی از ایستگاه پلیسِ ایلسان شرقی اعلام کرد که پلیس پرونده ی کیم هیونگ جون رو که مظنون به آزار جنسی بود با پیشنهاد قرار منع تعقیب به خاطر کمبود مدارک به دادستانی منتقل کرده.


پلیس بازجویی این پرونده رو در اواخر ماه مارس بعد از اینکه زنی کیم هیونگ جون رو به آزار جنسی در میِ سال 2010 متهم کرده بود ، شروع کرده بود. در واکنش به این اتهام ، کیم هیونگ جون هم شکایت نامه ای علیهِ اتهام غلطِ وارد شده به خودش توسط این زن تنظیم کرد.
این خواننده خیلی محکم این اتهامات رو حین بازجویی پلیس رد کرد و گفت رابطه ش با این خانم یه رابطه با رضایتِ دو طرفه بوده.


منبعی از پلیس اعلام کرد :


" بعد از بازجویی و تحقیق در مورد این پرونده و بنا بر اظهارات دو طرف و چیزی که در واقع اون زمان اتفاق افتاده ، هیچ مدرکی نیست که ثابت کنه ادعای خانم مبنی بر آزار جنسی حقیقت داره . در نتیجه ، پلیس تصمیم گرفته تا پرونده رو با قرار منع تعقیب ( ردِ کیفر خواست ) به دادستانی منتقل کنه "


کیم هیونگ جون سال 2005 با گروه #SS501 دبیو کرد و در سال 2017 خدمت سربازی خودش رو شروع کرد ، در دسامبرِ گذشته سربازی خودش رو تمام کرد و در مارس ، سینگلی به نام “Snap Shot ” منتشر کرد .