گروه جی آیدل رنگ  رسمیِ فنکلابشون رو اعلام کردند 🌸در 10 ژوئن ، این گروه در فن کافه شون با پست کردنِ عکسی به فن هاشون نورلند ، خبر از رسمی شدنِ رنگ فنکلابشون دادند.


رنگ رسمی این فنکلاب شامل دو رنگِ قرمز نئونی به نشانه ی انرژی و شورِ موسیقیایی این گروه و رنگ ِبنفش به نشانه ی دنیای عرفانی و خیالی نِورلند جایی که فن ها میتونند برای همیشه همراه با گروهش بمونن ، هستش🔮