کمپانی yg آشکار کرد که سونگ مینو عضو وینر در تهیه ی سولو ترکِ اون جی وون نقش داشته  💎

عضو گروه #SECHSKIES یعنی اون جی وون داره برای انتشار یه سولو آلبوم آماده میشه


کمپانی وای جی در 17 می بیان کرد که جی وون موزیک ویدیوی آهنگ اصلی سولو آلبومش رو در 15 می فیلمبرداری کرده همینطور سونگ مینو عضو #WINNER در لیریک این آهنگ همکاری داشته .


با اتمام موفقیت آمیز فیلمبرداری این موزیک ویدیو ، وای جی انتشار این سولو البوم رو " به زودی " اعلام کرد و گفت که گروه SECHSKIES دارن برای کامبک گروهی هم آماده میشن !