تیفـانی از دختـرای گرلز جنریشن قراره سولو کنسرتی در کره داشته باشه. 💜

در ۱۷ ـم می کمپانی تیفانی ، Transparent Art با انتشار تیزی خبر از سولو کنسرت تیفانی در کره داد که این رویداد در ۳ آگست برگزار خواهد شد.
— instagram.com/p/Bxi7CLln8n7


این اولین سولو کنسرت تیفانی در کره بعد از سه سالیه که تیفانی تمرکزش رو در آمریکا داشته هستش ، او اخیرا امسال جایزه Best Solo Breakout رو در iHeartRadio برنده شده . 🌸💕