بی‌تی‌اس همچنان به رکورد شکنی ادامه میده.🌈آهنگ Boy With Luv از مینی آلبوم Map Of Soul: Persona با ورود به ۲۰ آهنگ برتر رادیویِ آمریکا به عنوان اولین آهنگ کره‌ای که همچین رکوردی به دست آورده، رکورد جدیدی رقم زد.🔥


https://twitter.com/hitsdd/status/1128065066954190849?s=21


تبریک به بی‌تی‌اس.🍹