پسرایِ WayV رکورد بیشترین جایگاه اول چارتِ آیتوتز در کشور های مختلف به عنوان یک گروه چینی کسب کردند!طبق گفتهِ کمپانیِ SM در ۱۴ می : اخیرا گروه روکیِ #WayV بیشترین جایگاه اول رو در چارت آلبوم کشورهای مختلف کسب کردند که به نوعی رکورد برای یک گروه پسرانه چینی محسوب میشه!!


بعد از انتشار اولین مینی آلبوم WayV در نهم مِی به نام Take Off این مینی آلبوم در چارت آیتونز 30 کشور جایگاه اول رو از آن خودش کرد
همچنین این آلبوم در چارت های مختلف چینی اول شد و توجهات زیادی رو از خبرگزاری های چینی بدست اورد


رسانه های بسیاری پسرایِ WayV رو بهترین گروه روکی در چین معرفی کردند 👑🏆