ته یان از Girls’ Generation و هه‌ری از Girl’s Day دوستیِ غیرِ منتظره‌شون رو نشون دادن🥂

ته یان و هه‌ری فن ها رو با دوستیشون غافلگیر کردن!


در تاریخ 13 مِی، ته یان یک سلفی همراه با هوبه اش هه‌ری در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.💥


همراه با این عکس، ته یان در کپشن نوشت: "میترسم در اِزای فردِ با ارزشی که بدست آوردم، چیزی رو از دست بدم. هرچند که هنوز این اتفاق نیفتاده."🙏🏼


و همچنین با شیطنت هشتگِ "هه‌ری و پدرِ Malfoy" رو اضافه کرد.🍰 (پدرِ مالفوی یک شخصیت در Harry Potter با موهای بلند و روشن هست، بخاطر شباهتِ رنگ و مدلِ موهاشون اینجور خودش رو خطاب کرده)


این اولین باریه که ته یان و هه‌ری دوستیشون رو در عموم به نمایش میذارن. در رابطه با این دوستیِ غیر منتظره، فن ها کامنت گذاشتن: "این دوستی غیرِ قابل تصور بود، برای همین فکر کردم فوتوشاپه" "واو، عالیه. این دیگه چه ترکیبیه؟" "با هه‌ری؟ چیییی" "اوه واو یه دوستِ جدید؟ کیوت..."👀


ته یان به تازگی بعد از اتمام کنسرتِ سولوش Signal در توکیو، به کره بازگشته. و همچنین تایید شده که هه‌ری نیز در درامای "Miss Lee" حضور خواهد داشت.🌱


⚜️ TaeYeon on Instagram: “소중한 사람을 얻었으니 무언갈 잃지 않게 될까 걱정하는데 아직까진 잃은 게 없네 🤧💜 #혜리와말포이아빠”