ارزش تجاری ایدل‌های گروه پسر برای ماه اپریل اعلام شد.🥀

داده‌های این رنکینگ بر اساس اطلاعات حاصله در بازه زمانی ۱۸ مارچ تا ۱۹ اپریل هستش و این لیست از بین ۵۲۱ خواننده‌ی ایدل مرد انتخاب شده.💪


لیست ارزش تجاری این ماه با تسخیر صدر جدول توسط اعضای بی‌تی‌اس همراه شده و V برای چهارمین ماه متوالی در تبه ۱ و۲ در حال گردش هستش.🍷


⛓لیست ۳۰ ایدل مرد برتر این ماه🔻


1. #Jimin➖ [ #BTS ]
2. #V➖ [ #BTS ]
3. #Jungkook➖ [ #BTS ]
4. #JIN ➖[ #BTS ]
5. #RM ➖[ #BTS ]
6. #JHope ➖[ #BTS ]
7. #Xiumin ➖[ #EXO ]
8. #Chen ➖[ #EXO ]
9. #Suga ➖[ #BTS ]
10. #ChaEunWoo ➖[ #ASTRO ]
11. #Minhyun ➖[ #NUEST ]
12.#HaSungWoon➖[#HOTSHOT]
13. #PO➖[ #BlockB ]
14. #Hui ➖[ #PENTAGON ]
15. #Shownu ➖[ #MONSTAX ]
16. #Baekhyun ➖[ #EXO ]
17. #Kai ➖[ #EXO ]
18. #LeeMinWoo ➖[ #Shinhwa ]
19. #KimDongWan ➖[ #Shinhwa ]
20. #Wooseok ➖[ #PENTAGON ]
21. #Ren ➖[ #NUEST ]
22. #Jinho ➖[ #PENTAGON ]
23. #Chanyeol ➖[ #EXO ]
24. #Shinhwa ➖[ #Eric ]
25. #Taemin ➖[ #SHINee ]
26. #Kenta ➖[#JBJ95 ]
27. #Mingyu ➖[ #SEVENTEEN ]
28. #Suho ➖[ #EXO ]
28. #JunJin ➖[ #Shinhwa ]
30. #BangChan ➖[ #StrayKids ]