ایلی فن هارو از برنامه های پیش روش برای آلبوم جدیدش و فعالیت های بین المللیش آگاه کرد 🔥

در ۲۱ مارس ، ایلی پستی به همراه عکس و پیامی به کره ای و انگلیسی در اینستاگرمش منتشر کرد.


با گفتن اینکه طی این مدت سخت برای آلبوم و بازگشتش به سمت فن های دوست داشتنیش که ۷ سال بهش عشق ورزیدن کار کرده ، شروع کرد و
بر اساس پستش ، برنامه ریزی شده تا آلبوم جدیدش در اواخر ژوئن یا اوایل جولای منتشر بشه و در حال حاضر این آلبوم در مراحل اخر اماده سازیشه.


این خواننده همینطور برنامه هاش رو برای فعالیت در کره و بقیه جاهای دنیا اعلام کرد و از فن ها به خاطر صبرشون و عشق ورزیدناشون تشکر کرد.


🌸 itzailee on Instagram: “여러분 안녕하세요 에일리입니다. 모두 잘 지내시죠?? 제가 데뷔한지도 벌써 7년이라는 시간이 흘렀네요... 저는 여러분들이 주시는 큰 사랑에 보답하기 위해 올 해 6월 말에서 7월 초 쯤에 예정되어있고 현재 마무리 작업단계에 있는 제 정규앨범 발매를…”