طبق گزارشات منتشر شده جونگ جون يونگ يك دادستان بالارتبه سابق رو به عنوان وكيلش انتخاب كرده.👀


برنامه ‘News 8’ از شبكه MBN اطلاعات بيشتري درباره وكيل جديد جونگ جون يونگ منتشر كرد.
طي اين برنامه كه در تاريخ ٢٢ مارس پخش شد، شبكه MBN اعلام كرد كه جونگ جون يونگ يك دادستان بالا رتبه سابق كه در زمينه تحقيقات درباره امنيت عمومي تخصص داره رو به عنوان وكيلش انتخاب كرده. پليس در پاسخ به اين گزارش گفته:


"ما در حال حاضر دستورالعمل هاي مربوط به روش انجام تحقيقات رو از دادستاني دريافت ميكنيم. اينكه وكيل او دادستان سابق بوده تأثيري روي نحوه انجام تحقيقات و نتيجشون نخواهد داشت."🙌🏻


در اين ميان بعضيا نگران هستند كه اين وكيل از ارتباطات قويش با دادستاني وقتي پرونده از پليس به دادستان ارجاع داده ميشه استفاده كنه. آقاي كيم هيون، از مجمع هيئت وكلاي كره، طي مصاحبه اي تلفني با شبكه MBN اظهار داشت:


"وقتي سِمَت كنونيت رو داري ميتوني از ارتباطاتت براي تأثير گذاشتن روي روند پيشرفت پرونده در دست دادستاني استفاده كني و اين اتفاق كاملا معموله."😑


جونگ جون يونگ قبل از مورد بازجويي قرار گرفتن توسط قاضي دادگاه مركزي سئول به همه جرائمش اعتراف كرده و به مطبوعات گفته بود كه در نهايت صداقت با بازرسي ها و تحقيقات همكاري ميكنه و باقي عمرش رو به توبه كردن به خاطر اعمالي كه مرتكب شده سپري ميكنه.
او در حال حاضر به جرم فيلم برداري وانتشار ويديوهاي غيرقانوني در بازداشتگاه به سر ميبره.