لی مینهو با فرستادن هدیه ای مخصوص از سریال Haechi و جانگ ایل وو حمایت کرد.👬🌟

در تاریخ 20مارچ جانگ ایل وو عکسی از کامیون غذا که توسط لی مینهو به صحنه ی فیلمبرداری سریال Haechi فرستاده شده بود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و در کپشن نوشت:"مین هو من، خیلی ازت ممنونم."🌝


در بنری که پیام لی مینهو روش هست نوشته شده:"عوامل و بازیگران سریال Haechi فایتینگ! لطفا از ایل وو من مواظبت کنید."💙


جانگ ایل وو اخیرا در برنامه ای از رابطه ی نزدیکش با لی مینهو گفته بود و اینکه این دو به دلیل زندگی در یک محله از روزهای مدرسه با یکدیگر دوست بودند.🤩


https://www.instagram.com/p/BvNyA4NAnhJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading