دستگاه ماساژ قلبی که مرده*ای را زنده کرد!

مردی که برای 40 دقیقه از لحاظ پزشکی مرده اعلام شده بود، با استفاده از یک دستگاه انقلابی که عملیات نجات*بخش ماساژ قفسه سینه را انجام می*دهد، به زندگی بازگشت.


مردی که برای 40 دقیقه از لحاظ پزشکی مرده اعلام شده بود، با استفاده از یک دستگاه انقلابی که عملیات نجات*بخش ماساژ قفسه سینه را انجام می*دهد، به زندگی بازگشت.

کالین فیلدر 39 ساله از ویکتوریای استرالیا ژوئن سال گذشته پس از حمله قلبی در بیمارستان آلفرد مرده اعلام شده بود؛ اما پزشکان با کمک دستگاه پشتیبانی قلب AutoPulse دوباره او را به زندگی بازگرداندند.

دستگاه AutoPulse که ساخت شرکت Zoll است، یک پمپ قابل حمل قلب و ریه بوده که با باتری کار می*کند و جریان اکسیژن و خون را در اندام حیاتی پابرجا نگه می*دارد.

سر، شانه*ها و کمر بیمار بر روی یک تخته نگه داشته شده و یک نوار که ماساژ قلبی را انجام می*دهد، روی کل قفسه سینه فرد بسته می*شود.

هنگامی که بیمار در این وضعیت قرار گرفته و دکمه آغاز زده می*شود، این نوار دور سینه فرد تنگتر شده و کل قفسه سینه را منقبض می*کند و به شکل منظم با سرعت 80 ماساژ در دقیقه به پمپاژ قلب می*پردازد.

در ماساژهای دستی قلب، حتی اگر به درستی انجام شوند، تنها 10 تا 20 درصد از جریان عادی خون به قلب و 30 تا 40 درصد به مغز بازمی*گردد.

اما این پمپ جدید خون بیشتر را به شکل مداومتر در بدن جریان می*دهد.