كمپاني سانمي به دنبال وي لايو اخير اين آرتيست به طرفداران راجع به شرايط او اطمينان خاطر داد.💜

كمپاني سانمي به طرفدارا در مورد شرايطش اطمينان خاطر داد.
در تاريخ ٢١ فوريه سانمي وي لايوي برگزار كرد و ضمن گفتگو با طرفدارا بهشون گفت كه از تمرين براي تور جهاني پيش روش برميگرده.
حيني كه داشت با طرفدارانش درباره تور حرف ميزد ناگهان بغضش تركيد و از كادر دوربين خارج شد. بعد از گذشت مدت زمان كوتاهي باز برگشت و به طرفدارانش لبخند زد و در حاليكه باهاشون شوخي ميكرد گفت:


"من معمولا گريه نميكنم."👌🏻


بعد از اين وي لايو سانمي از طريق توييتر به طرفدارانش گفت كه حالش خوبه و نوشت:


"لطفا نگران نباشيد، من واقعا خوبم. متأسفم كه نگرانتون كردم ولي چيزي براي نگراني نيست! گريه نكنيد."❣️


با وجود اطمينان خاطر دادن سانمي، طرفدارا باز هم نگراني هاشون رو ابراز كردند و اين دفعه كمپاني MAKEUS بيانيه اي رسمي منتشر كرد و نوشت:


"همونطور كه خود سانمي گفت، مشكلي نيست."🙌🏻


در تاريخ ١٩ فوريه سانمي عكسي از يه سري مسكن در اينستاگرامش منتشر كرد و وقتي طرفدارا از ديدن اين عكس نگرانيشونو ابراز كردند عكس رو بدون هيچ توضيحي پاك كرد.🤔


https://twitter.com/miyaohyeah/status/1098600214515064834