افتتاح اکانت های فضای مجازی Taehyun عضو گروه HOTSHOT.👤

ته هیون عضو گروه HOTSHOT اکانت های SNS رسمی خودشو افتتاح کرد. از جمله اکانت های توئیتر، اینستاگرام، یوتیوب و V live و همچنین فن کافه ی شخصیش.🌱


🔸میتونید از طریق لینک های زیر به این اکانت ها دسترسی داشته باشید:


🔻اینستاگرام:
https://www.instagram.com/official.rohtaehyun/


🔻توئیتر:
https://twitter.com/RTH_officialtwt/status/1083589753042173952?ref_src=twsrc%5Etfw


🔻کانال V Live:
https://channels.vlive.tv/BB7877/home


🔻کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCfBhT9MKflh2Br_Tk5HK3pQ


🔻فن کافه:
https://t.co/2XZJOUo3dL


مدت کوتاهی پس از انتشار خبر این صفحات، طرفداران گروه اکانتی در اینستاگرام و توئیتر پیدا کردند که به نظر میرسه صفحات شخصی دبیو سولو عضو دیگر HOTSHOT یعنی Ha Sung Woon باشند.


🔺اینستاگرام:
https://www.instagram.com/official.hasungwoon/


🔺توئیتر:
https://twitter.com/HSW_officialtwt