ششمین تیزر معماگونه ی ‘ smeraldo books ‘ از جیمین که میگه :
“ امروز برای اولین بار دروغ گفتم ، تو چشمای دکتر نگاه کردم و وانمود کردم که افسرده ام و گفتم من نمیتونم چیزی به یاد بیارم.. “


_ ۲۸ دسامبر سال ۲۰