بی تی اس، واناوان و اکسو صدرنشین ارزش تجاری گروه های پسر برای ماه ژانویه💫

مرکز تحقیقات کره داده های ارزش تجاری گروه پسر رو از ۱۰ دسامبر تا ۱۱ ژانویه جمع آوری کرد.


بی تی اس با ۲۷،۵۲۲،۷۷۶ امتیاز جایگاه اول، واناوان با ۱۴،۱۵۱،۹۰۴ امتیاز جایگاه دوم، و اکسو با ۹،۲۵۵،۹۳۰ امتیاز جایگاه سوم رو کسب کردند.☘️


رتبه بندی ارزش تجاری گروه های پسر برای ماه ژانویه:


1. #BTS
2. #WannaOne
3. #EXO
4. #SEVENTEEN
5. #WINNER
6. #NCT
7. #BTOB
8. #INFINITE
9. #MONSTAX
10. #NUESTW
11. #TheBoyz
12. #GOT7
13. #SHINee
14. #VIXX
15. #iKON
16. #BIGBANG
17. #ASTRO
18. #SuperJunior
19. #StrayKids
20. #TVXQ
21. #BEAST
22. #2PM
23. #Shinhwa
24. #B1A4
25. #PENTAGON
26. #HOTSHOT
27. #BlockB
28. #NOIR
29. #VROMANCE
30. #VERIVERY