زیکو شروع به کار کمپانی شخصی خودش با نام KOZ Entertainment رو تایید کرد.🤴🏻

پس از بحث هایی پیرو اسم این کمپانی در هفته گذشته، زیکو که اواخر سال گذشته کمپانی Seven Seasons رو ترک کرده بود، رسما اعلام کرد که لیبل شخصی خودش با نام KOZ رو تاسیس کرده.🔰


کلمه ی KOZ مخفف "King of Zungle" هست که اسم تور اخیر زیکو بوده. این اسم بیانگر خواسته ی زیکو ست که میخواد جایگاه یه شیر در جنگل رو داشته باشه که دراینجا جنگل میشه گفت همون صنعت موسیقیه.😎


علاوه بر فعالیت به عنوان یک هنرمند سولو، زیکو قصد داره تا به پرورش استعدادهای تازه هم بپردازه. درحال حاضر او در تدارک تهیه یک البومه.🍭