اکسو و مینو از وینر در صدر چارت ماهانه گائون 🌟

رتبه‌های چارت ماهیانه گائون مشخص شد🍃


رتبه های ۱ تا ۵ چارت فروش ماهیانه🔻
اکسو با ریپکیج جدید به نام "Love Shot" و آلبوم استادیویی اخیر خود “Don’t Mess Up My Tempo,” دو ماه بعد از انتشار این آلبوم در اوایل نوامبر، به صدر چارت هفتگی گائون برگشتند، همچنین #EXO گواهی "فروش میلیونی" رو برای فروش بیش از یک میلیون نسخه از آلبوم “Don’t Mess Up My Tempo” دریافت کرد💎


۳. #Twice “The Year of YES”
۴. #GOT7 “‘Present : YOU’ &ME”
۵. #TVXQ “New Chapter #2: The Truth of Love”


رتبه ۱ تا ۵ برای چارت های دیجیتال و استریم ماهیانه🔻
( رتبه های این ماه در چارت های استریم و دیجیتال این ماه عیناً مثل هم هستند)


١. #SongMino (#WINNER) Fiancé
۲. #Ben “180 Degrees”
۳. #Jennie (#BLACKPINK)“SOLO”
۴. #PaulKim “Me After You”
۶. #TWICE “YES or YES”


رتبه های ۱ تا ۵ چارت ماهانه دانلود🔻


۱. Ben “180 Degrees"
۲. Song Mino “Fiancé"
۳. #EXO’s “Love Shot”
۴. #Jennie’s “SOLO”
۵. #KimDongRyul & #IU, “Fairy Tale


تبریک به این هنرمندان🍃