اکسو به طور رسمی گواهی میلیونی خودش رو از گائون دریافت کرد🏆

در 11 ژانویه ، پنجمین استودیو آلبومِ اکسو “Don’t Mess Up My Tempo” گواهی میلیونی خودش رو از چارتِ گائون دریافت کرد.


در نتیجه ، این گروه رسما با فروش پنج آلبومشون لقب کوینتوپل میلیون سلر رو گرفتن!


این رویداد مهم از زمانی که آلبوم در ماه نوامبر پس از تنها گذشتِ 10 روز از انتشار آلبوم به فروش بیش از ۱.۱ میلیون رسیدند ثبت شد.


همینطور اکسو در چارت ماهانه آلبوم در دسامبر در سایت های مختلفی مثل Hanteoو Synnara Records,و Hot Tracks با پنجمین ریپکیج آلبومشون “Love Shot” شماره یک شدند.


این آلبوم همینطور در آیتونز 62 کشور در صدر قرار گرفت ،همینطور برای سومین هفته متوالی در چارت جهانی فروش دیجیتال آهنگ بیلبورد و چارت KKBOX’s Korean Weekly Singles در تایوان قرار گرفت.


تبریک به اکسو و اکسوالا🌸