مانستااکس در ضبط isac امسال سعی میکردند جلوی فن گرل بازی های مونببه ها نسبت به آیدل های دیگه رو بگیرن😂💜

فن های مانستااکس، به نام مونببه، آیدل های خودشون رو در ضبط مسابقات '2019 Idol Star Athletics Championship' در ۷ دسامبر اذیت میکردند!😂


طی ضبط اصلی 'ISAC' ویژه ی سال نوی لونار، فن های مانستااکس درست کنار ورود و خروج اتاق انتظار آیدل ها نشسته بودند.


خیلی از آیدل ها وارد و خارج میشدند و مونببه ها شروع به تحسین و هیزی نسبت به آیدل های دیگه(غیر از مانستااکس) میکردند.😆


در اکانت های مونببه ها نوشته میشد:


👩🏼: "تیونگ(از #NCT ) الان رد شد و ما هممون براش دست زدیم ㅋㅋㅋㅋ "
👩🏼: "وقتی یونگهون از #TheBoyz اومد، مونببه ها تشویقش کردن و اون میگفت 'با منین؟' اون مدام به خودش اشاره میزد و میومد و تعظیم میکرد، کیوت بود."


وقتی جوهان ریکشن مونببه ها رو دید که براش دست میزدن و فن گرلی میکردن، کاملا پوکر شد.😂


یکی از فن های حاضر نوشت:
👩🏼: "آه خیلی خنده داره ㅋㅋㅋㅋ مونببه ها وقتی یونگهون میومد، صداش میکردن و تشویقش میکردن، اونا هی صدا میزدن 'یونگهون~!!' و اون خیلی خجالت کشید و همونطور که صورتش رو داشت فرار کرد ولی جوهان با دیدن ماها که داریم این کارا رو میکنیم چشاش گرد شد!!! بعد به مونببه ها نگاه کرد و هی ژست 'شکوندن گردن' رو میومد، و بهمون میگفت بس کنیم چون حسودیش میشدㅋㅋㅋ. و مونببه ها مجبور میشدن اسمشو صدا بزنن تا آرومش کنن."😂🔥


آی ام از مانستااکس هم با دیدن صدای بلند مونببه ها و فن گرلی کردنشون نسبت به آیدل های دیگه، با حسادت شدیدی ریکشن نشون داد. مونببه ها نوشتند:


👩🏼"چانگکیون(آی ام) به خاطر اینکه به آیدل های دیگه نگاه میکردیم سرزنشمون کرد ㅋㅋㅋㅋ، اون گفت که فقط به اون نگاه کنیم."
👩🏼: "مونببه ها همشون میگفتن 'آهههه' چون لی تیونگ خیلی خوش چهره بود، ولی چانگکیون میگفت 'دارم نگاتون میکنم، حواستون باشه.'"
👩🏼: "کککک ما هممون میگفتیم 'واووو' و تیونگ و تشویق میکردیم، بعد چانگکیون لباسش رو دراورد و بهمون گفت که داره نگامون میکنه ㅋㅋ. اون گفت 'یه بار دیگه میتونین انجامش بدین' ㅋㅋ. ولی ما بازم انجامش دادیم و کیهیون کمانش رو آورد و بهمون شلیک کرد ㅋㅋ. ولی ما بازم اینکارو میکنیم.ㅋㅋㅋ"


👩🏼: "بی شک هیونوو(شونو)...هروقت مونببه ها نسبت به آیدل های دیگه فن گرلی میکنن، کل گوشاش قرمز میشه، اون کلاهشو در آورد و با عصبانیت موهاشو داد عقب و دیوونه شد ㅋㅋㅋ. چیکار کنم...ببخشید که نگرانتون کردیم، شما خیلی کیوتین، چیکار کنیم، ببخشید."


در یه لحظه دیگه آی ام به شونو میگفت که مونببه ها دارن خیانت میکنن و شونو با اشاره ی دست ازشون میخواست اینکارو نکن:
https://twitter.com/shownaise/status/1083131145703677952?s=19


در یک صحنه جوهان و آی ام، یونگهون از دبویز رو آوردن تا مونببه ها رو سرزنش کنن، ولی مونببه ها اینبار بلندتر یونگهون رو تشویق کردن و باعث شدن این آیدل روکی دوباره خجالت بکشه و همچنین باعث شدن جوهان و آی ام جلوشونو بگیرن و بگن "صبر کنین"!


https://twitter.com/hangsangwithobi/status/1082513832352854016?s=19


در پایان روز، مونببه ها تصمیم گرفتن که به این آیدل ها 'جایزه ی تحسین مونببه ها' و 'جایزه ی حسادت برای بیش از حد خوشتیپ بودن' رو بدن.😂


آیدل هایی که مونببه ها تشویق کردند:


#Rowoon ( #SF9 )
#ChaEunWoo ( #ASTRO )
#Taeyong ( #NCT )
#Younghoon ( #TheBoyz )


https://twitter.com/monsalgeta/status/1082310734032191488?s=19


خیلی از مونببه ها در مورد حسادت پسرا حرف و موزیک ویدیوی "Jealousy"(حسادت) مانستااکس رو در جواب به حسادت مانستااکس توییت زدند.