و سرانجامِ اسم تجاریِ دخترای t-ara و حق مالکیت از این اسم ... 😭🌸

سرانجام بحث در موردِ علامت تجاری نامِ T-ara به نتیجه رسید .


در تاریخ ۸ ژانویه ، سرویس اطلاعاتی حقوق مالکیت معنوی کره (KIPRIS) اعلام کرد که کاربردِ علامت تجاری کمپانیِ MBK درموردِ نام "T-ara" در نهایت رد شده است .😏


همونطور که اطلاع دارید در دسامبر سالِ 2017، کمپانیِ MBK درخواستِ استفاده از تمامیِ حقوق با نام T-ara در تمام 4 دسته از جمله : رده ی 41 (سرگرمی)، رده 09 (عکاسی / فیلم)، رده 03 (لوازم آرایشی) و رده 25 (لباس) رو اعمال کرده بود . 😒


که در ماه ژوئن، این درخواست رد شد به گفته KIPRIS، "علامت تجاری که شامل اسم، عنوان، پرتره، امضا، نام ادبی تحتِ قانون علامت تجاری نمیتواند به صورت شخصی ثبت وضبط شود .


با وجود امتناعِ این لیبل ، کمپانی MBK همچنان به مبارزه برای حقوقِ خود ادامه داد. در ماه آگوست سال 2018، MBK درخواست گسترش کتگوریِ 41 و 09 رو داد . در ماه اکتبر و نوامبر، دسته 03 و 25 به طور رسمی رد شد. در تاریخ 3 ژانویه، KIPRIS اعلام کرد که رده 09 و 08 و 41 نیز رد شده است .


در نتیجه دخترای دوست داشتنی T-ara قادر به استفاده از نام خود بدون استفاده از لِیبلِ MBK خواهند بود. 💃
تبریییک به طرفدارای این گروه و با آرزوی موفقیت و کامبکِ دوباره ی دخترای گلِ تی آرا 🙏🦋