تاریخِ سولو کنسرت مینهیوک‌ از پسرای بی تو بی اعلام شد 🤓

بر این اساس این سولو کنسرت با عنوانِ " HUTAZONE: Twonight" در سالنِ YES24 Live در تاریخِ دوم و سوم فوریه برگزار خواهد شد ☘️