سوهو از اکسو از فشار های موقعیتش به عنوان لیدر حرف زد 👌🏻💕🤧

در مصاحبه و عکسبرداری اخیر مجله ی Leon , سوهو از اکسو از تاثیرات نقشش در گروه به عنوان لیدر حرف زد .


لیدر اکسو ، که برای نسخه ی ژانویه ی مجله Leon عکس برداری داشت ، از خودش تصویری بی نقص و مدرن با پوشیدن لباس های ابریشمی و کت شلوار هایی با رنگ های ترکیبی نشون داد . 👏🏻
وقتی از سوهو درمورد انرژی بالا ش با وجود برنامه کاری شلوغ اکسو سوال شد ، سوهو جواب داد که با پروسه برنامه ریختن برای اینده ش انرژی کسب میکنه و‌ توضیح داد : " ساختن اهداف و رویاهای محکم و بعد تلاش برای رسیدن به تک تک شون به نوبت - این باعث ایجاد انگیزه درونی م میشه . " 🔥


سوهو همچنین اعتراف کرد که موقعیت لیدرِ گروه ناگریز ، همراه با بار مسئولیت عه . " ما به ۸-ُمین سال فعالیت حرفه ای اکسو نزدیک میشیم و من مسئولیت هایی که برای این موقعیت میاد رو حس میکنم " ✨


البته ، سوهو درمورد اینکه این مسئولیت رو نور مثبتی میبینه هم حرف زد . و گفت " ولی این احساس مسئولیت ، از نوع فشار خوب عه . و مطمئنم میکنه که من نباید متوقف بشم و باید رو به جلو حرکت کنم "