لی از اکسو در ۶۱-ُمین مراسم گرمی اواردز شرکت میکنه 🔥✨

لی از اکسو در ۶۱-مین مراسم Grammy اواردز شرکت میکنه . 👑
در ۹ ژانویه ، China Music Vision Ltd ( شریک تجاری گرمی اواردز در چین ) اعلام کرد که لی در هردو مراسم فرش قرمز و هم مراسم زنده ی اهدای جوایز گرمی اواردز امسال شرکت میکند .🔥


لی به عنوان سفیر موسیقی FM101 در این مراسم شرکت میکنه و تنها ارتیستی که دعوتنامه ی China Music vision و FM101 برای شرکت در مراسم گرفته .


لی همچنین به عنوان سفیر پرموشن های فستیوال گرمی در چین در اپریل ۲۰۱۸ بود.


لی سومین سولو البومش Namanana رو اکتبر گذشته منتشر کرد ، و این البوم تبدیل به اولین البوم لی شد که در بیلبورد ۲۰۰ قرار گرفت و رتبه ی ۲۱ این چارت گرفت . که بالاتر رتبه ی توسط یک ارتیست چینی عه .👏🏻
۶۱-ُمین مراسم گرمی اواردز در ۱۰ فوریه در Staples Center شهر لس انجلس برگزار میشه