طبق خبرها، گروه imfact در حال حاضر برای کامبک پیش روشون در ماه ژانویه سخت تلاش میکنن🔥هنوز زمان دقیقی برای کامبک پسرای Imfact مشخص نشده~
این کامبک اولین کامبک اونها بعد از آگست ۲۰۱۸ محسوب میشه🌻