جسیکا راجع به جدا شدن از گرلز جنرشین و فعالیت سولو+اهمیت خواهرش کریستال برای اون صحبت کرد💎


جسیکا راجع به فعالیت سولوش، خواهرش و چیزهای دیگه در برنامه The Star صحبت کرد🌟


در مصاحبه همراه فتوشوت های تکمیل شده با تم "شب و روز" جسیکا راجع به ترک کردن گرلز جنریشن و فعالیت سولوش صحبت کرد، اون گفت:


" همیشه سخته تا چیزهای جدید رو شروع کنی ولی خوشبختانه آدمای خوبی سر راهم قرار گرفتن و بهم خیلی کمک کردن تا به خوبی از پس کارهام با وجود تمام سختی هاش کنار بیام"


همچنین گفت که تاثیر زیادی روی خواهرش کریستال گذاشته، جسیکا گفت:


" ما همیشه مشوق همدیگه هستیم، وقتی باهمیم حرفامون هیچ وقت تمومی نداره، اگه نتونیم همو ببینیم به هم پیام میدیم، من بدون اون نمیتونم زندگی کنم"