سانی ای و آژانس Brand New Music قرارداشون رو منقضی کردند!🍂

در ۶ دسامبر آژانس Brand New Music اعلام کرد که قرارداد سان ای با این آژانس به پایان رسیده!


این آژانس گفت: "بعد از صحبت با سان ای، متقابلا پذیرفته شد که قرارداد انحصاری اون به پایان برسه." و سپس از سان ای و فن هاش تشکر کرد.🍂


سان ای بعد از انتشار آهنگ "Feminist" در ماه گذشته بحث بزرگی رو راه انداخت که گفته میشد اون از زن ها حمایت میکنه ولی بحث امروز حامیان زنان رو متوجه نمیشه. آژانس Brand New Music توضیح داد که در اون لحظه خبری از این آهنگ نداشته. رپرها #JerryK و #SLEEQ هم دیس ترکی بر علیه سان ای منتشر کردند که سان ای هم در مقابل دیس ترک دیگه ای منتشر کرد. اون سپس توضیحی در رابطه با این آهنگ بحث برانگیز منتشر کرد و در اون گفت که گوینده ی آهنگ خودش نبوده.


در کنسرت Brand New Music در اوایل این هفته، سان ای در مقابل اعتراضات و انتقادات حضار ایستاد و آژانس برای این موضوع عذرخواهی کرد.


ویدیوی اعتراض حضار از سان ای و پاسخ این آرتیست‼️:


https://youtu.be/VeOs6hOkmHI


اخیرا هم سان ای آهنگ جدیدی به نام "Oong Ang Oong" در جواب به این انتقادات منتشر کرد:


https://youtu.be/etHFKAKHZ9s