مینو ، جنی و Paul Kim صدر چارت Instiz برای هفته ی اول دسامبر ۲۰۱۸🔥✨

چارت Instiz ترکیبی از موفقیت ها در چارت های مختلف هست که کره جنوبی از اون برای رتبه بندی فروش های موزیک استفاده میکنه و همچنین چارتی است که فن ها از اون استفاده میکنند تا ببینند خواننده ی مورد علاقه شون به آل کیل میرسد یا نه.😃✨


🔥رتبه بندی چارت Instiz برای چهارمین هفته نوامبر (۱۹ تا ۲۵ نوامبر)


1. #Mino - "Fiance" - 23,832 Points


2. #Jennie - "SOLO" - 21,971 Points


3. #PaulKim - "Me After You" - 12,057 Points


4. #TWICE - "YES or YES" - 12,036 Points


5. #WannaOne - "Spring Breeze" - 11,790 Points


6. #NUESTW - "HELP ME" - 10,382 Points


7. #KimBumSoo - "I Will Go To You Like The First Snow" - 8,372 Points


8. #BTOB - "Beautiful Pain" - 7,833 Points


9. #IU - "BbiBbi" - 7,405 Points


10. #KWill - "Beautiful Moment" - 7,124 Points