بي تي اس تبديل به اولين آرتيست كره اي شدند كه موفق به ورود به چارت آخر سال ٢٠٠ آلبوم برتر بيلبورد ميشوند.👏🏻

بي تي اس باري ديگر در چارت هاي بيلبورد تاريخ ساز شدند و موفق شدند تبديل به اولين آرتيست كره اي شوند كه در چارت آخر سال ٢٠٠ آلبوم برتر بيلبورد و چارت ٢٠٠ آرتيست برتر بيلبورد قرار ميگيرند.💎


در روز ٤ دسامبر بيلبورد چارت هاي آخر سال ٢٠١٨ خودش رو آپديت و منتشر كرد. بي تي اس موفق شدتد براي اولين بار در چارت ٢٠٠ آلبوم برتر آخر سال بيلبورد قرار بگيرند كه محبوب ترين آلبوم ها رو در سرتاسر آمريكا رده بندي ميكنه.
سه كا از كارهاي منتشر شده از پسراي بي تي اس در چارت قرار گرفته: در رتبه ٨٥ آلبوم ‘Love Yourself: Answer’ و در رتبه ١٠١ آلبوم ‘Love Yourself: Tear’ و در رتبه ١٥٠ آلبوم ‘Love Yourself: Her’ ديده ميشه. طي سال جاري آلبوم هاي ‘Love Yourself: Answer’ و ‘Love Yourself: Tear’ موفق به كسب رتبه ١ در چارت هفتگي ٢٠٠ آلبوم برتر بيلبورد شده بودند.


در چارت آخر سال٢٠٠ آرتيست برتر بيلبورد هم بي تي اس موفق شد در رتبه ٢١ قرار بگيره.
در همين حين چارت كلي آخر سال مربوط به آرتيست هاي برتر سال آرتيست ها رو بر اساس عملكردهاشون در چارت هاي ١٠٠ آهنگ برتر بيلبورد، ٢٠٠ آلبوم برتر بيلبورد و ٥٠ آرتيست اجتماعي برتر بيلبورد و همينطور ميزان فروش در كنسرت هاشون رده بندي ميكنه. بي تي اس امسال در رتبه ٨ قرار داره و نسبت به رتبه ١٠ كه در سال ٢٠١٧ كسب كرده بود ٢ رتبه صعود داشته.


بي تي اس موفق شده در چارت آخر سال مربوط به گروه برتر رتبه دو رو مثل سال قبل كسب كنه. امسال گروه ايمَجين دراگنز رتبه ١ رو از آن خودش كرده.
در چارت آخر سال مربوط به آلبوم هاي مستقل بي تي اس موفق شده با ‘Love Yourself: Tear’ رتبه ٣، با ‘Love Yourself: Answer’ رتبه ٤ و با ‘Love Yourself: Her’ رتبه ٩ رو كسب كنه. در صدر چارت آرتيست هاي مستقل سال ٢٠١٨ بي تي اس ديده ميشه. چارت آلبوم هاي مستقل آلبوم هاي پرفروش رو با تمامي ژانرها كه از راه پخش مستقل و شاخه هاي فروش اصلي و انبوه به فروش رسيدند رو رده بندي ميكنه.


بي تي اس در كل به مدت ١٠٣ هفتست كه در صدر چارت ٥٠ آرتيست برتر اجتماعي بيابورد قرار دارند و طبيعتا در چارت آخر سال منتشر شده از ٥٠ آرتيست برتر هم رتبه ١ رو كسب كردند.
در چارت آخر سال منتشر شده از آلبوم هاي جهاني هم نام بي تي اس ديده ميشه. پسرا موفق شدند با آلبوم ‘Love Yourself: Tear’ در رتبه ١ و با آلبوم ‘Love Yourself: Answer’ در رتبه ٢ و با آلبوم ‘Love Yourself: Her’ در رتبه ٣ قرار بگيرند.
ميكس تيپ #JHope به نام ‘Hope World’ هم موفق شد رتبه ٥ اين چارت رو از آن خودش كنه و ميكس تيپ ‘mono.’ از #RM هم در رتبه ٩ قرار گرفت. آلبوم ژاپني ‘Face Yourself’ هم در رتبه ١٣ ديده ميشه.
در چارت آرتيست هاي برتر آلبوم هاي جهاني سال ٢٠١٨ هم بي تي اس رتبه اول رو داره.
آهنگ ‘Waste It on Me’ با همكاري استيو آئوكي هم موفق شده رتبه ٦٨ رو در چارت آخر سال مربوط به آهنگ هاي برتر رقص/الكترونيك و رتبه ٣٨ رو در چارت فروش ديجيتال آهنگ هاي برتر رقص/ الكترونيك به دست بياره.👑


تبريك به بي تي اس و آرمي ها بابت سال فوق العاده اي كه پشت سر گذاشتند.💣