بازی Sungjong عضو INFINITE و Jang Hui Ryoung برای نقش های اصلی در دراما جدید شبکه SBS تایید شد.🤴🏻👸🏻

در تاریخ 5دسامبر، کمپانی Woollim و JYP حضور هنرمندانشون در درامای کوتاه "Nurse Who Suddenly Appeard" رو تایید کردند. این رمانتیک فانتزی درمورد یک زنه که پس از یک تصادف میتونه مرگ رو درافراد ببینه و روانپزشکی که پس از ردکردن یک دوره سقوط در زندگیش، شادی واقعی رو پیدا میکنه.🦋


در این سریال Sungjong در نقش Woo Hyun Woo بازی میکنه. روانپزشکی که در اصل در یک بیمارستان عمومی بزرگ کار میکنه اما در نهایت کارش به یک کلینیک خصوصی میکشه. و Jang Hui Ryoung در نقش Bae Soo Ah خواهد بود، پرستاری به ظاهر بشاش و شاد که خانوادش رو از دست داده و چشم هاش در یک تصادف آسیب دیده. او پس از انجام عمل پیوند قرینه، قادر به دیدن مرگ میشه.🌚


پخش این سریال برای اواخر دسامبر در نظر گرفته شده.✨
منتظر خبرهای بیشتر باشید.👀