اکسو جز ده ارتیست برتر ، چارت ارتیست ۱۰۰ بیلبورد شدند 🌈🔥

تنها مدت کوتاهی بعد از بدست اوردن رتبه ی ۲۳ در چارت بیلبورد ۲۰۰ ، اکسو اولین حضور شون در ده رتبه ی برتر چارت ارتیست ۱۰۰ بیلبورد رو هم تجربه کردند .


براساس بیلبورد در هفته ی ۱۰ نوامبر ، اکسو رتبه ی ۹ چارت بیلبورد ارتیست ۱۰۰ رو کسب کرد . رتبه بندی این چارت براساس جمع ، دانلود انلاین اهنگ ها ، فروش افلاین فیزیکال البوم ، پخش در ایستگاه رادیویی ، استریم و فعالیت در شبکه های مجازی و ...


تبریک به اکسو و طرفداراشون ♥️🔥