مینهیوک از پسرای بی تو بی عضوِ دیگری از این گروه خواهد بود که به خدمت سربازی اعزام خواهد شد 🙂


مينهيوك عضو ديگري از بي تو بي هست كه به خدمت سربازي اعزام خواهد شد.در روز ٣١ آگوست گزارشي اختصاصي از Ilgan Sports افشا كرد كه مينهيوك بعد از ثبت نام و گذراندن مصاحبه به عنوان پليس وظيفه خدمت خواهد كرد. بعد از گذروندن مرحله اول ثبت نام مينهيوك در قرعه كشي شانسي دور دوم انتخاب شد.
به خاطر برنامه دولت براي كاهش تعداد سربازهايي كه به عنوان پليس اعزام ميشوند (تا سال ٢٠٢٣) فقط تعداد معدودي اين شانس رو به دست آوردند.💫


منبعي از كمپاني كيوب اعلام كرد:


"لي مينهيوك به عنوان يه پليس وظيفه پذيرفته شده. اما برنامه هاي دقيق اعزامش هنوز كاملا مشخص نيست و تأييد نشده."


حالا كه مينهيوك به عنوان پليس وظيفه انتخاب شده انتظار ميره كه تاريخ اعزامش حدود ٥ تا ٧ ماه آينده باشه. به نظر ميرسه كه تاريخ اعزامش با #YangYoseob از پسراي #HighLight كه اون هم به عنوان پليس وظيفه پذيرفته شده تقريبا همزمان باشه.


حدود دو هفته پيش هم #Eunkwang از پسراي بي تو بي به خدمت سربازي اعزام شد. به علت اين اعزام مينهيوك به عنوان ليدر جديد انتخاب شده بود.✨


مينهيوك در سال ٢٠١٢ با ساير پسراي بااستعداد بي تو بي دبيو كرد و در سريال هاي موفقي مثل ‘Unexpected Heroes’ و ‘Nightmare Teacher’ و ‘Sweet, Savage Family’ هم ايفاي نقش كرده.💕


با آرزوي موفقيت براي مينهيوك دوست داشتني و تمام پسراي بااستعداد بي تو بي.❤️