عکس های جدیدی که راوی رپر با استعدادِ پسرای ویکس ، همراه با یوسئوب مِین وُکالِ خوش صدای پسرای هایلایت به اشتراک گذاشته 🙈🔥بدنبالِ خبرِ همکاریِ این دو هنرمندِ با استعداد امروز Ravi عکس هایی از خودش بهمراه Yoseob در صفحه ی اینستاگرامش با طرفدارا به اشتراک گذاشت 😋


همونطور که دیروز در خبرها آمده ؛ این دو هنرمند روی کاری جدید با عنوانِ " Adorable " در حال کار هستند .


و باید منتظرِ دیدن شاهکاری جدید در تاریخِ ٣١ آگوست از این دو نفر باشیم 🙈❣️
منتظرِ اخبارِ بیشتر باشید 🌸